Danh Sách Tấm Đệm Làm Kín Không Amiăng JEIL E&S JIC


JIC GASKET & SHEET

Gasket & Sheet JIC 6000

Tấm đệm làm kín JIC 6000

Gasket & Sheet JIC 6010

Tấm đệm làm kín JIC 6010

Gasket & Sheet JIC 6030

Tấm đệm làm kín JIC 6030

Gasket & Sheet JIC 6100

Tấm đệm làm kín JIC 6100

Gasket & Sheet JIC 6200

Tấm đệm làm kín JIC 6200

Gasket & Sheet JIC 6400

Tấm đệm làm kín JIC 6400

Gasket & Sheet JIC 6400W

Tấm đệm làm kín JIC 6400W