Danh Sách Vòng Đệm Kim Loại Làm Kín Mặt Bích Klinger


Ring Type Joint

Vòng đệm làm kín kim loại Klinger RTJ

Spiral Wound Gasket

Vòng đệm làm kín kim loại Klinger SWG

Kammprofile Gasket

Vòng đệm làm kín kim loại Klinger Kammprofile

Metal Jacketed Gasket

Vòng đệm làm kín kim loại Klinger Jacketed