KIDUCO

Danh Sách Vòng Đệm Kim Loại Làm Kín Mặt Bích Kiên Dũng


Ring Type Joint

Vòng đệm làm kín kim loại KIDUCO RTJ

Spiral Wound Gasket

Vòng đệm làm kín kim loại KIDUCO SWG